למכירה בבלעדיות מתחם לאירועים פעיל ומניב במערב ראשל"צ: